Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce.

Aristotel

Trăiește de parcă ai muri mâine. Învață de parcă ai trăi pentru totdeauna.

Mahatma Gandhi

Educația este un protector al libertății mai bun decât o armată.

Edward Everett

Educația este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea.

Nelson Mandela

Scopul educației este să transformăm oglinzile în ferestre.

Sydney J. Harris

Proiectul IVAC este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului de Vecinătate Europeană, prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Proiectul se subordonează obiectivului tematic nr.2 al programului care vizează acordarea de suport în domeniile educației, cercetării, dezvoltării tehnologice și inovației și își propune să contribuie la atingerea rezultatelor propuse de POC-MD  2014-2020 în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării între instituțiile educaționale cu scopul de a spori calitatea programelor educaționale disponibile în ariile de aplicare ale programului, precum și îmbunătățirea accesului la educație și asigurarea unui set de abilități și deprinderi relevante pe piața muncii pentru absolvenți. Se urmărește astfel contribuirea la creșterea ponderii persoanelor înscrise în educația terțiară și a ratei de angajare în zona eligibilă și finalmente la o dezvoltare durabilă a regiunilor vizate de ambele părți ale frontierei comune și la creșterea calității vieții persoanelor din aria de implementare.

Prin obiectivele, activitățile și rezultatele previzionate, proiectul IVAC se aliniază unei serii de obiective și direcții strategice prevăzute și în cadrul altor documente programatice de interes european, național, regional, sau local, precum: Strategia Europa 2020, Strategia pentru Europa de Sud-Est 2020, Strategia UNESCO pentru Educație (2014-2021), Strategia de Dezvoltare Națională Moldova 2020, Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a României (2013-2020-2030), Strategia pentru Educație Moldova 2020, strategiile pentru agenda de digitalizare din cele două țări partenere, Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Nord-Est - România (2014-2020), strategii regionale și județene/ raionale de dezvoltare, Strategia Universității Tehnice Gheorghe Asachi – Iași.

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

Vizitatori

1.png2.png8.png9.png6.png
2024-04-22

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

© Copyright 2024 Edinfo. All Rights Reserved.

Search