Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce.

Aristotel

Trăiește de parcă ai muri mâine. Învață de parcă ai trăi pentru totdeauna.

Mahatma Gandhi

Educația este un protector al libertății mai bun decât o armată.

Edward Everett

Educația este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea.

Nelson Mandela

Scopul educației este să transformăm oglinzile în ferestre.

Sydney J. Harris

Image
Image
Image

Misiunea Administrației publice a Raionului Ialoveni este de a uni eforturile tuturor pentru a reuși crearea de condiții decente de activitate și trai aici, acasă. Ghidat de această misiune, Consiliul Raional Ialoveni este activ implicat în colaborarea cu alte autorități publice locale, agenți economici și organizații non-guvernamentale în scopul de a realiza proiecte și acțiuni în beneficiul comunității. CRI este beneficiarul principal în cadrul proiectului IVAC, beneficiind în implementarea acestuia de experiența acumulată din colaborarea într-o serie de alte proiecte, inclusiv cu caracter transfrontalier. 

Universitatea Tehnică <Gheorghe Asachi˃ din Iași se numără printre primele instituții de învățământ superior de profil tehnic din România și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație. De mai bine de două secole, de pe băncile universității au plecat specialiști în domeniile ingineriei electrice, electronicii, construcțiilor, calculatoarelor, arhitecturii, hidrotehnicii, textilelor, mecanicii sau chimiei, dar și în ale cercetării, presei, economiei sau politicii. TUIASI este extrem de receptivă la valorile europene, atât în educație, cât și în cercetare și urmărește dezvoltarea curriculei și participarea în programele de mobilități universitare și de educație și cercetare integrate. Diversificarea specializărilor, oportunitățile de cooperare internațională și calitatea actului educațional reprezintă doar câteva din punctele tari ale Universității Tehnice.

Misiunea Fundatiei EDINFO este de a dezvolta la oameni  dorința de cunoaștere, de implicare pentru binele comun al tuturor pentru o societate mai bună. Scopul fundaţiei este în mod permanent un scop de interes social, nepatrimonial cu caracter educativ-informativ. Prin activitățile desfășurate, EDINFO susține și promovează interesele elevilor și studenților în domeniile educației, culturii, drepturilor omului, orientare profesională, activități extra-curriculare. Fundația are experiență în domeniul organizării de evenimente diverse, dar și în ceea ce privește organizarea de cursuri și sesiuni de instruire atât în domeniul formării continue a cadrelor profesorale, cât și în domeniul formării profesionale.  

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

Vizitatori

1.png2.png8.png9.png4.png
2024-04-22

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

© Copyright 2024 Edinfo. All Rights Reserved.

Search