Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce.

Aristotel

Trăiește de parcă ai muri mâine. Învață de parcă ai trăi pentru totdeauna.

Mahatma Gandhi

Educația este un protector al libertății mai bun decât o armată.

Edward Everett

Educația este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea.

Nelson Mandela

Scopul educației este să transformăm oglinzile în ferestre.

Sydney J. Harris

Obiective

Image

Activități

Image

Rezultate

Image

Grup țintă

Image

Implementare

Image

Surse de finanțare

Image

Link-uri utile

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană

Image

Obiective

Obiectivul general al proiectului este atât să creeze un lanț valoric integrat pentru îmbunătățirea condițiilor de pe piața muncii, cât și să faciliteze accesul la sistemul de educație terțiară prin dezvoltarea de servicii educaționale și a capacității resurselor umane printr-o serie de activități specifice dedicate celor 500 de membri ai grupului țintă: sesiuni de instruire și ateliere pe teme relevante, consiliere vocațională, asistență în cadrul unor programe de mobilitate, dezvoltarea cooperării între instituții educaționale și agenți economici de pe ambele părți ale frontierei dintre România și Republica Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Programe suport pentru dezvoltarea de abilități practice transversale: organizarea de cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale și alte abilități de tip soft, activități de consiliere și suport pentru părinți privind importanța educației terțiare și vocaționale, consiliere vocațională pentru studenți și elevi, organizarea de sesiuni de instruire și workshop-uri, precum și a unui program de mobilități în Iași pentru elevi, studenți, și profesori.
  • Dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere pentru susținerea procesului educațional, organizarea unui eveniment de tip ”Zilele Angajatorilor” și a unui atelier pentru angajatori de pe ambele părți ale frontierei comune.
  • Dezvoltarea cooperării între instituții educaționale și agenți economici (40 de parteneriate transfrontaliere între astfel de instituții din Raionul Ialoveni și județele Iași, Botoșani, Galați și Vaslui cu scopul de a îmbunătăți procesul educațional și de a susține dezvoltarea unui set de abilități relevante pe piața muncii pentru absolvenți).”

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

Vizitatori

1.png2.png8.png9.png4.png
2024-04-22

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

© Copyright 2024 Edinfo. All Rights Reserved.

Search