Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce.

Aristotel

Trăiește de parcă ai muri mâine. Învață de parcă ai trăi pentru totdeauna.

Mahatma Gandhi

Educația este un protector al libertății mai bun decât o armată.

Edward Everett

Educația este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea.

Nelson Mandela

Scopul educației este să transformăm oglinzile în ferestre.

Sydney J. Harris

Obiective

Image

Activități

Image

Rezultate

Image

Grup țintă

Image

Implementare

Image

Surse de finanțare

Image

Link-uri utile

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană

Image

Rezultate

 • 3 programe de dezvoltare a abilităților și competențelor (început septembrie 2021)
 • Dedicate elevilor de liceu, studenților, cât și profesorilor
 • Vizează educarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților relevante pe piața muncii
 • Vizează facilitarea tranziției absolvenților de pe băncile unităților de învățământ pe piața muncii
 • Vizează creșterea calității actului educațional
 • Acoperă domenii precum: competențe antreprenoriale, deprinderi de conduită ecologică și dezvoltare durabilă, gândire critică, comunicare, leadership.
 • Program de consiliere și asistență profesională (încă neimplementat)
 • Dedicat elevilor/studenților și părinților
 • Plecând de la introspecție, vizează stimularea interesului elevilor către anumite domenii lucrative și oferirea de consiliere pentru alegerile viitoare privind profilul profesional și integrarea pe piața muncii.
 • Vizează informarea părinților/ tutorilor asupra costurilor educației superioare și a oportunităților de finanțare a acesteia pentru a-și putea îndruma copiii să își continue educația formală.
 • ”Student în Iași” - program de mobilitate transfrontalieră (stadiu de planificare - data estimată de incepere – decembrie 2021 – în functie de conditiile pandemice si legislatie)
 • Va cuprinde 5 sesiuni de mobilități a câte 6 zile fiecare
 • Vor fi organizate 7 cursuri (disponibile și pe platforma e-learning, accesibilă online) :
 • Cum înțeleg cele mai faimoase 7 construcții din lume
 • Tehnologii moderne pentru procesarea materialelor compozite
 • Facilitățile de construcții – între necesitate, confort și tehnologie
 • Incursiune în Electrică și Electrotehnică
 • Lumea fără textile
 • Impactul asupra mediului. Cerință obligatorie pentru dezvoltarea industrială
 • Căi de comunicație și capodopere ale infrastructurii de transport (rutier, feroviar și aerian)
 • Cadru de dezvoltare a parteneriatului educațional (încă neimplementat – data începere: octombrie 2021)
 • Va furniza instrumentele necesare dezvoltării de parteneriate între licee și universități și/ sau angajatori în vederea adaptării curriculei școlare la cerințele pieței muncii
 • <Zilele angajatorilor˃ eveniment organizat de-a lungul a două târguri de joburi și stagii de ucenicie și a două ateliere pentru 40 de reprezentanți ai mediului de afaceri cu scopul de a crea cadrul pentru dezvoltarea parteneriatelor între unitățile educaționale și angajatori, de a crește calitatea actului educativ și de a reduce diferențele între competențele dobândite de absolvenții sistemului educațional și cele solicitate în mod real pe piața muncii
 • Se vizează realizarea a 40 de acorduri de parteneriat între unități educaționale și agenți economici, valabile pentru cel puțin un an școlar, acorduri ce vor fi completate cu măsuri de integrare efectivă a absolvenților în unitățile economice”

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

Vizitatori

1.png2.png8.png9.png4.png
2024-04-22

”Acest website a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei website este responsabilitatea exclusivă a partenerilor din cadrul proiectului." ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.”

Pentru mai multe detalii, acesați: www.ro-md.net și https://ec.europa.eu/info/index_en

© Copyright 2024 Edinfo. All Rights Reserved.

Search